SBO Zonnesteen > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over Zonnesteen. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Maandag 11 september 2023
 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Woensdag 6 december 2023
 • Maandag 19 februari 2024
 • Dinsdag 20 februari 2024
 • Donderdag 14 maart 2024
 • Vrijdag 12 april 2024
 • Dinsdag 21 mei 2024

Schooltijden

Dag Begin Einde Pauzetijden
Maandag 08.30 uur 14.45 uur Ochtendpauze: 15 minuten

Lunchpauze: 30 minuten

Dinsdag 08.30 uur  14.45 uur Ochtendpauze: 15 minuten

Lunchpauze: 30 minuten

Woensdag 08.30 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 15 minuten
Donderdag 08.30 uur  14.45 uur Ochtendpauze: 15 minuten

Lunchpauze: 30 minuten

Vrijdag 08.30 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 15 minuten

 

Kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar binnen komen.

Vakanties

Vakantie Datum
Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 01 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2024
Hemelvaart 09 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus 2024

Aanmelden

Uw kind kan terecht op onze school als het onderwijs op een reguliere basisschool (tijdelijk) niet meer passend is. In dat geval heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is wettelijk bepaald. Het samenwerkingsverband Plein 013 geeft de TLV af. Hoe u de TLV kunt verkrijgen verschilt per leerling. In de meeste gevallen vraagt de huidige basisschool de TLV aan, in samenspraak met ouders en onze school.

Met de TLV kunt u als ouder uw kind aanmelden bij een van de drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Tilburg. U kunt vooraf kennismaken met onze school. Maak daarvoor een afspraak.

Komt uw kind bij ons op school? Dan krijgt u een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek. Als ouder krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw kind en wij geven de nodige informatie over onze school. Vervolgens vult u een aanmeldingsformulier in en een bijbehorende vragenlijst. Per jaar zijn er meerdere plaatsingsmomenten. De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit drie teamleden en drie ouders. Het schoolteam kiest de teamleden en de ouders en verzorgers kiezen de drie ouders/verzorgers. De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar samen, de vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Onze MR-leden

 • Ouders/verzorgers:
  • Priscilla Smeulders (voorzitter)
  • Lizzy Dierckx
  • Suzanne van Hedel-Pennings

 

 • Medewerkers Zonnesteen:
  • Anouk Zoetekouw
  • Petra Meijnckens (secretaris)
  • Nicole Neggers

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.zonnesteen@biezonderwijs.nl.

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen handelen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De betrokken vertrouwenspersonen bij Zonnesteen zijn Bunty Smits: buntysmits@biezonderwijs.nl en Kim Schepens: kimschepens@biezonderwijs.nl

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.