SBO Zonnesteen > ‘Als kinderen hier komen, zie je ze langzaam tot rust komen. Ze mogen weer zichzelf zijn’

‘Als kinderen hier komen, zie je ze langzaam tot rust komen. Ze mogen weer zichzelf zijn’

Lisanne, leerkracht groep 8, SG De Keyzer SO

Waarom heb je gekozen voor speciaal basisonderwijs?

Ik liep mijn eerste stage in het regulier onderwijs en daar miste ik uitdaging. In het regulier onderwijs zijn de klassen vrij groot en daardoor kon ik de kinderen minder één op één begeleiden dan ik graag zou willen. Daarnaast merkte ik dat ik graag bezig ben met het gedrag van kinderen, wat ervoor heeft gezorgd dat ik de minor ‘gedragsspecialist’ ben gaan volgen. Vanuit deze minor heb ik stage gelopen in het cluster 4 onderwijs: daar was ik gelijk verkocht. Ik vind het fantastisch werk en ben me daar specifiek op gaan richten.

Wat maakt het speciaal onderwijs voor jou zo fantastisch?

Ik vind het geweldig dat je hier met kleinere klassen werkt van maximaal veertien kinderen, waardoor je meer aandacht kunt besteden aan de individuele behoeften van de leerlingen. In samenwerking met je team en vooral de ouders, bekijk je wat het kind op pedagogisch en didactisch gebied nodig heeft. Het team bestaat uit een gedragswetenschapper, een intern begeleider, adjunct-directeur en je directe collega’s, dus we hebben veel expertise in huis om ervoor te zorgen dat we de leerlingen de juiste begeleiding kunnen bieden.

Waar haal jij je voldoening uit?

Soms krijg je leerlingen in je klas die in het regulier onderwijs zijn vastgelopen. Als ze hier op school komen, zie je dat ze langzaam weer tot rust komen, dat ze vrolijker zijn en weer zichzelf mogen zijn. Daar haal ik veel voldoening uit.

Welke eigenschappen zijn van belang als je bij SG De Keyzer wilt werken?

Het speciaal onderwijs is echt een andere tak van sport dan regulier. De kinderen hebben veel baat bij structuur en een stukje voorspelbaarheid vanuit de leerkracht. Het is een erg pittige doelgroep en je kunt het onderwijs hier als leerkracht maken of kraken. Soms ben je de hele dag zoekende in wat voor het kind werkt. Je moet met je leerlingen kunnen meebewegen en heel creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor leerlingen met een grote bewegingsdrang ‘trampolinekaartjes’ bedacht. Zo’n kaartje kunnen ze inzetten op momenten dat ze fysiek veel onrust voelen. Door te springen wordt dat minder en daarna sluiten ze weer bij de les aan. Het fijne van De Keyzer is dat je hier een sterk team om je heen hebt, wat overal bij wil helpen. Samen komen we tot de beste aanpak voor onze leerlingen.

https://youtu.be/JDK_s0yiKZI

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.