Over Zonnesteen

Zonnesteen is één van de scholen binnen Biezonderwijs en is een school voor speciaal basisonderwijs. Samen met basisscholen uit de omgeving maken wij deel uit van het samenwerkingsverband Plein013. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen die zorg nodig hebben, ook de hulp krijgen die bij hen past. We vinden het belangrijk dat deze hulp zo dicht mogelijk in de buurt van het kind wordt gezocht.

Op Zonnesteen benutten we alle mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent dat we drie belangrijke uitgangspunten hebben bij onze aanpak:

  1. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een sterke persoon, die zich bewust is van zowel sterke als minder sterke kanten;
  2. Wij willen elke leerling zo hoog mogelijk laten scoren op didactische onderdelen. We spannen ons dus in om uit iedere leerling het maximale te halen;
  3. Wij geloven dat onderwijs een sociaal proces is. We geven dan ook bij voorkeur les in groepen, zodat kinderen van elkaar en met elkaar kunnen leren.

Uitgangspunten Zonnesteen

Wij geven onderwijs in een pedagogisch klimaat wat de volgende uitgangspunten kent:

  • Elk kind wil en kan zich ontwikkelen en moet daar de gelegenheid voor krijgen. Individuele verschillen en mogelijkheden in talent, tempo en karakter zijn daarbij vanzelfsprekend;
  • Elk kind heeft behoefte aan een goede relatie met de leerkracht en aan een gevoel van eigenwaarde en competentie (‘ik kan het ook’). Wij geven daarom ieder kind het gevoel dat het de moeite waard is, erbij hoort en geaccepteerd wordt. Wij laten kinderen succes ervaren, zodat hun zelfvertrouwen kan groeien;
  • Medewerkers hebben positieve en reële verwachtingen van de mogelijkheden van kinderen;
  • Wij willen leerlingen opvoeden tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij ondersteunen we kinderen en dagen wij ze ook uit;
  • De weg voor opvoeding en onderwijs is voor ons een weg van voordoen, structureren en helpen, maar ook een weg van even loslaten en zelf proberen;
  • Een positieve sfeer van rust, orde, regelmaat, duidelijkheid en voorspelbaarheid is een voorwaarde;
  • Medewerkers gaan respectvol om met leerlingen en ouders, en verwachten dat ook wederzijds.

Kortom, binnen Zonnesteen willen wij kinderen stimuleren tot groei. Leerlingen moeten Zonnesteen als een fijne school ervaren en zich er thuis voelen.

De leerlingen van Zonnesteen worden verdeeld over 15 groepen. De school werkt niet met een klassenindeling zoals de meeste basisscholen dat doen, maar hebben een passende naam. De school is verdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en de gebouwen worden geleid door een bouwcoördinator.

Samen met de adjunct-directeuren vormen de bouwcoördinatoren en de intern begeleider het managementteam (MT) van Zonnesteen.

Op Zonnesteen stonden in het schooljaar 2020-2021 ongeveer 210 leerlingen ingeschreven. Zo’n 45 bevlogen medewerkers staan elke dag weer voor al deze leerlingen klaar.