Contact met ouders

Zonnesteen onderhoudt op allerlei manieren contact met ouders of verzorgers van leerlingen.

  • Aan het begin van een nieuw schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een kennismaking tijdens een 10-minutengesprek
  • In de schoolverlatersgroepen worden in oktober/november informatieavonden verzorgd over het voortgezet onderwijs
  • Verspreid over het schooljaar worden ouders drie keer uitgenodigd voor een rapportbespreking of voortgangsgesprek
  • Uiteraard zijn extra momenten van overleg soms wenselijk of noodzakelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met de administratie van school.